ser

ser
ser
ser
ser
FACEBOOK
LINE
แผนที่อบต
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหารงานจังหวัดเชียงใหม่
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
ไทยตำบล
ดาวน์โหลดเอกสาร
Download pdf reader
Download pdf createer

 

iDocWebMail
admin login icon

สิงหาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด.
คู่มือการการปฏิบัติตามกฎหมายการสาธารณสุข.
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
คู่มือแบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ .pdf

Attachments

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf [14.41Mb]
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด.pdf [4.29Mb]
คู่มือการการปฏิบัติตามกฎหมายการสาธารณสุข.pdf [1.44Mb]
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf [1.08Mb]
คู่มือแบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 .pdf [1.42Mb]
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม.pdf [4.3Mb]
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ .pdf [1.86Mb]
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ .pdf [726.92Kb]