ser

ser
ser
ser
ser
FACEBOOK
LINE
แผนที่อบต
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงบประมาณ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหารงานจังหวัดเชียงใหม่
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
ไทยตำบล
ดาวน์โหลดเอกสาร
Download pdf reader
Download pdf createer

 

iDocWebMail
admin login icon

 

เมษายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ผบรหาร

 รายชื่อคณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์     สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
นายพิรุณ        อาภัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
นายสุรเดช       สุริยะมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
นายสมรัตน์  พันธ์งาม เลขานุการ