ser
FACEBOOK
LINE
แผนที่อบต
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหารงานจังหวัดเชียงใหม่
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
ไทยตำบล
ดาวน์โหลดเอกสาร
Download pdf reader
Download pdf createer

 

iDocWebMail
admin login icon

กุมภาพันธ์ 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าวังพร้าว  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยนำกิจกรรม ทางรอดทางเลือก (The choice ) ที่สอดแทรกความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าวังพร้าว เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  2562 

o7ed05641ab488d33261c9fa4041e6e3f 44215347 ๑๙๐๖๒๗ 0015

o7ed05641ab488d33261c9fa4041e6e3f 44215347 ๑๙๐๖๒๗ 0014

o7ed05641ab488d33261c9fa4041e6e3f 44215347 ๑๙๐๖๒๗ 0025

o7ed05641ab488d33261c9fa4041e6e3f 44215347 ๑๙๐๖๒๗ 0028

o7ed05641ab488d33261c9fa4041e6e3f 44215347 ๑๙๐๖๒๗ 0031

o7ed05641ab488d33261c9fa4041e6e3f 44215347 ๑๙๐๖๒๗ 0033